Elektro Novák Novák elektrorevize

Elektrorevize Novák

Provádíme:

 • výchozí a opakované revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000V se zaměřením na přístroje a zařízení ve zdravotnictví
 • revize a kontroly el. spotřebičů
 • revize a zkoušky ručního el. nářadí
 • měření antistatických podlahových krytin
 • odborné posudky v oblasti zdravotnických přístrojů
 • poradenskou činnost v oblasti elektroinstalací v místnostech pro lékařské účely
 • školení BOZP pro pracovníky ve zdravotnictví
 • školení včetně přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl.č.50/78 Sb.

PBTK pro:

 • Boston Scientific Česká republika
 • Medico – programátory kardiostimulátorů
 • LEMMA – programátory kardiostimulátorů
 • LaparoTech Instruments – endoskopie STORZ

Zajišťujeme:

 • provedení výchozích a opakovaných revizí elektrických zařízení nad 1000V a v prostorech s nebezpečím výbuchu
 • pro plánovaná zdravotnická zařízení zhotovení projektové dokumentace elektro
 • revize a zkoušky tlakových nádob

Provozujete zdravotnické zařízení a nevíte, jestli jsou revize el. zařízení potřebné? Odpověď najdete zde.

Doklady potřebné k prokázání bezpečného provozu zdravotnického zařízení při kontrole ze strany Státního odborného dozoru jsou uvedeny zde.

elektrorevize Novák

facebook twitter

Při naší činnosti
používáme měřicí
a testovací přístroje
FLUKE,
METRAWATT,
ILLKO a METREL.

Software

Podrobnosti o programu WinRevize naleznete zde.

Jestliže máte zájem o praktické poznatky od uživatele tohoto programu, máte možnost.

Rychlý kontakt

NOVÁK - elektrorevize:
tel: 604 235 881
e-mail: elektrorevize@seznam.cz

Aleš Novák Elektro s.r.o.:
tel: 604 235 879
e-mail: elektrorevize@centrum.cz

elektrorevize Novák

Webdesign: Tomáš Toman