Elektro Novák Novák elektrorevize

Ceník revizních prací

Dle ceníku VC-7/222/89 ve verzi roku 2005! Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při provádění pravidelných, periodických revizí není účtováno cestovné.

Č. pol. Text Mj Jed. cena
101001 ZS přípojkové skříně kus 81,25
101002 ZS rozvaděče do 10 přístrojů v poli pole 95,00
101003 ZS rozv. nad 10 do 30 přístr. v poli pole 162,50
101004 ZS rozv. nad 30 přístr. v poli pole 230,00
101005 ZS na zapouzdřeném rozvaděči kus 160,00
101006 ZS deskové nebo oceloplechové rozvodnice kus 88,75
102001 ZS v rozvodně do 2 výzbr. jednotek kus 184,75
102002 ZS v rozvodně od 3 výzbr. jednotek kus 381,25
103001 ZS okruhu do 5 vývodů v prost. dle 2a okr 31,55
103002 ZS okruhu o 6 – 10 vývodech v prost. dle 2a okr 33,75
103003 ZS okruhu nad 10 vývodů v prost. dle 2a okr 35,25
103004 ZS okruhu do 5 vývodů v prost. dle 2b okr 35,00
103005 ZS okruhu o 6 – 10 vývodech v prost. dle 2b okr 37,25
103006 ZS okruhu nad 10 vývodů v prost. dle 2b okr 40,75
103007 ZS okruhu do 5 vývodů v prost. dle 2c okr 39,00
103008 ZS okruhu o 6 – 10 vývodech v prost. dle 2c okr 44,50
103009 ZS okruhu nad 10 vývodů v prost. dle 2c okr 50.00
103010 ZS okruhu do 5 vývodů v prost. dle 33x okr 46,25
103011 ZS okruhu o 6 – 10 vývodech v prost. dle 33x okr 48,25
103012 ZS okruhu nad 10 vývodů v prost. dle 33x okr 61,25
104001 ZS pevně připoj. svítidla v prost.dle 2a kus 18,50
104002 ZS pevně připoj. svítidla v prost.dle 2b kus 18,50
104003 ZS pevně připoj. svítidla v prost.dle 2c kus 22,25
104004 ZS pevně připoj. svítidla v prost.dle 33x kus 24,00
104006 ZS přenosného svítidla kus 16,75
104010 ZS pev.připoj.tepel.spotř. do 10 kW, pros.dle 2a kus 42,75
104011 ZS pev.připoj.tepel.spotř. do 10 kW, pros.dle 2b kus 46,25
104012 ZS pev.připoj.tepel.spotř. do 10 kW, pros.dle 2c kus 48,25
104013 ZS pev.připoj.tepel.spotř. do 10 kW, pros.dle 33x kus 55,00
104015 ZS pev.připoj.tepel.spotř.nad 10 kW, pros.dle 2a kus 48,75
104016 ZS pev.připoj.tepel.spotř.nad 10 kW, pros.dle 2b kus 52,00
104017 ZS pev.připoj.tepel.spotř.nad 10 kW, pros.dle 2c kus 55,00
104018 ZS pev.připoj.tepel.spotř.nad 10 kW, pros.dle 33x kus 60,00
104020 ZS přenosného tepel. spotř. v prost. dle 2a kus 31,50
104021 ZS přenosného tepel. spotř. v prost. dle 2b kus 33,25
104022 ZS přenosného tepel. spotř. v prost. dle 2c kus 40,75
104023 ZS akum.tepel.spotř. do 10 kW, prost. dle 2a kus 46,25
104024 ZS akum.tepel.spotř. do 10 kW, prost. dle 2b kus 46,25
104025 ZS akum.tepel.spotř. do 10 kW, prost. dle 2c kus 50,00
104026 ZS akum.tepel.spotř. nad 10 kW, prost. dle 2a kus 52,00
104027 ZS akum.tepel.spotř. nad 10 kW, prost. dle 2b kus 55,00
104028 ZS akum.tepel.spotř. nad 10 kW, prost. dle 2c kus 57,50
104030 ZS pev.připoj.motoru do 5 kW,prost. dle 2a kus 39,00
104031 ZS pev.připoj.motoru do 5 kW,prost. dle 2b kus 40,75
104032 ZS pev.připoj.motoru do 5 kW,prost. dle 2c kus 42,75
104033 ZS pev.připoj.motoru do 5 kW,prost. dle 33x kus 46,25
104035 ZS pev.připoj.motoru nad 5 kW,prost. dle 2a kus 46,25
104036 ZS pev.připoj.motoru nad 5 kW,prost. dle 2b kus 50,00
104037 ZS pev.připoj.motoru nad 5 kW,prost. dle 2c kus 53,75
104038 ZS pev.připoj.motoru nad 5 kW,prost. dle 33x kus 55,00
104040 ZS přenosného motoru v prost. dle 2a kus 41,75
104041 ZS přenosného motoru v prost. dle 2b kus 44,00
104042 ZS přenosného motoru v prost. dle 2c kus 46,25
104043 ZS přenosného motoru v prost. dle 33x kus 50,00
104050 Revize svářeček a svařovacích agregátů kus 135,00
104060 Revize el. přenosného nářadí tř. I kus 61,25
104061 Revize el. přenosného nářadí tř. II kus 46,25
104062 Revize el. přenosného nářadí tř. III kus 46,25
104065 Revize prodluž. šňůry 220 V do 5 m kus 61,25
104066 Revize prodluž. šňůry 220 V nad 5 m kus 76,88
104070 Revize el. přenosného spotřebiče tř. I kus 61,25
104071 Revize el. přenosného spotřebiče tř. II kus 46,25
104072 Revize el. přenosného spotřebiče tř. III kus 46,25
105001 ZS ochrany před úderem blesku svod 210,00
106001 Měř. Ri na přívodu do rozv., příp.skříně apod. měř 13,00
106002 Měř.Ri okruhu celého rozvaděče měř 18,50
106003 Měř.Ri vnitř. zapojení rozvaděče měř 13,00
106004 Měř.Ri na okruhu do 5 vývodů měř 9,25
106005 Měř.Ri na okruhu od 6 – 10 vývodů měř 11,25
106006 Měř.Ri na okruhu nad 10 vývodů měř 14,87
106007 Měř.Ri v okruhu napáj. z trafa měř 7,38
106008 Měř.Ri nebo Iun spotřebiče měř 11,25
106009 Měření impedance vypínací smyčky měř 9,25
106010 Měř.zemního přechodového odporu uzemnění měř 83,75
106011 Měř.celk.zemního přechodového odporu uzemnění měř 91,25
106012 Měř.přech.odporu pospojení nebo odporu PE měř 16,75
106013 Prověř.ochrany proudovým nebo napě».chráničem měř 24,00
106014 Měření krokového nebo dotykového napětí měř 37,00
106015 Měření měrného odporu půdy měř 126,25
106016 Měření základních el. veličin (U,I,A,..) měř 5,50
106017 Zjištění sledu fází měř 20,50
106018 Kontrola funkce hlídače izolačního stavu hlíd 9,25
106020 Měření izolačního stavu podlahy měř 33,25
106021 Měření povrchové teploty předmětů měř 16,75
106025 Měření intenzity osvětlení měř 5,50
106026 Měření funkce přepěťové ochrany měř 31,00
107001 Vypnutí vedení, zajištění, označení kus 27,75
107002 Zjištění cíle neoznačeného okruhu kus 24,00
107003 Demont. a mont. krytu v přípojkové skříni kus 27,75
107004 Demont.a mont. krytu rozvaděče, rozvodnice kus 37,00
107006 Demont.a mont. krytu víka zapouzdř.rozvaděče kus 42,75
107007 Demont.a mont. desky deskové rozvodnice kus 62,50
107008 Demont a mont. krytu přístroje, spotřebiče, krab. kus 16,75
107010 Seřízení a nastavení nadproud. ochrany kus 16,75
107013 Stanovení výpočtového zatížení rozvaděče kus 92,50
107014 Stanovení výpočtového zatížení okruhu kus 32,00
107015 Demont. a mont. zkušební svorky uzemnění kus 29,75
109001 Zpracování, studium a pod. při ceně revize do 500,-Kč 30%
109002 Zpracování, studium a pod. při ceně revize do 2 000,-Kč 25%
109003 Zpracování, studium a pod. při ceně revize nad 2 000,-Kč 20%
facebook twitter

Při naší činnosti
používáme měřicí
a testovací přístroje
FLUKE,
METRAWATT,
ILLKO a METREL.

Software

Podrobnosti o programu WinRevize naleznete zde.

Jestliže máte zájem o praktické poznatky od uživatele tohoto programu, máte možnost.

Rychlý kontakt

NOVÁK - elektrorevize:
tel: 604 235 881
e-mail: elektrorevize@seznam.cz

Aleš Novák Elektro s.r.o.:
tel: 604 235 879
e-mail: elektrorevize@centrum.cz

elektrorevize Novák

Webdesign: Tomáš Toman