Bezpečnost a spolehlivost

Bezpečnost a spolehlivost

Revize a kontroly elektrických zařízení, poradenství v oblasti elektroinstalací a školení BOZP pro zdravotnická zařízení.

Kvalita & Profesionalita

Revize přístrojů a zařízení ve zdravotnictví

Revize ve zdravotnictví

Provádíme výchozí a opakované revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000 V se zaměřením na elektrické přístroje a zařízení ve zdravotnictví.

Revize a kontroly

Provádíme revize a kontroly běžných elektrických spotřebičů, revize a zkoušky ručního elektrického nářadí a měření antistatických podlahových krytin.

Poradenská činnost

Provádíme odborné posudky v oblasti zdravotnických zařízení a přístrojů a zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti elektroinstalací v místnostech pro lékařské účely.

Školení BOZP

Provádíme školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pracovníky ve zdravotnictví a školení včetně přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl.č.50/78 Sb.

Revize a kontroly

Pravidelné bezpečnostní a technické kontroly

Provádíme pravidelné bezpečnostně-technické kontroly pro Boston Scientific Česká republika, Medico – programátory kardiostimulátorů, LEMMA – programátory kardiostimulátorů a LaparoTech Instruments – endoskopie STORZ. Zajišťujeme provedení výchozích a opakovaných revizí elektrických zařízení nad 1000V a v prostorech s nebezpečím výbuchu. Zajišťujeme pro plánovaná zdravotnická zařízení zhotovení projektové dokumentace elektro. Zajišťujeme revize a zkoušky tlakových nádob. Provozujete zdravotnické zařízení a nevíte, jestli jsou revize elektrických zařízení potřebné? Odpověď najdete v sekci REVIZE. Doklady potřebné k prokázání bezpečného provozu zdravotnického zařízení při kontrole ze strany Státního odborného dozoru jsou uvedeny v sekci PODKLADY.

Více informací

Kontakty

KAMIL NOVÁK

  • Mobil: +420 604 235 881
  • Email: elektrorevize@seznam.cz

ALEŠ NOVÁK ELEKTRO S.R.O.

  • Mobil: +420 604 235 879
  • Email: elektrorevize@centrum.cz
Uveďte prosím e-mailovou adresu svého účtu, na tuto adresu vám bude zaslán ověřovací kód. Po obdržení ověřovacího kódu si budete moci zvolit nové heslo.

Proč dělat revize

Technické povinnosti
poskytovatelů zdravotní péče

Složitější technologické postupy u poskytovatelů zdravotní péče jsou umožněny především rozvojem přístrojové techniky, nových fyzikálních principů pro diagnostiku a léčení, nových materiálů, jednoduše řečeno, rozvojem bioinženýrství. Tento rozvoj je samozřejmě nemyslitelný bez každodenní spolupráce techniků, lékařů (klinik) a laboratoří. Vysokou koncentrací přístrojů na pracovištích poskytovatele zdravotní péče pak mohou vzniknout a i vznikají kritické situace, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo i personálu. Je proto nutno alarmovat především technické kádry poskytovatele zdravotní péče, protože tyto si mohou nejlépe uvědomit potenciální riziko, případně se věnovat prevenci a profylaktice.

Více informací

Elektrorevize Novák

Naši partneři

Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák