Bezpečnost a spolehlivost

Bezpečnost a spolehlivost

Revize a kontroly elektrických zařízení, poradenství v oblasti elektroinstalací a školení BOZP pro zdravotnická zařízení.

Kvalita & Profesionalita

Revize přístrojů a zařízení ve zdravotnictví

Revize ve zdravotnictví

Provádíme výchozí a opakované revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000 V se zaměřením na elektrické přístroje a zařízení ve zdravotnictví.

Revize a kontroly

Provádíme revize a kontroly běžných elektrických spotřebičů, revize a zkoušky ručního elektrického nářadí a měření antistatických podlahových krytin.

Poradenská činnost

Provádíme odborné posudky v oblasti zdravotnických zařízení a přístrojů a zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti elektroinstalací v místnostech pro lékařské účely.

Školení BOZP

Provádíme školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pracovníky ve zdravotnictví a školení včetně přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl.č.50/78 Sb.

Revize a kontroly

Pravidelné bezpečnostní a technické kontroly

Provádíme pravidelné bezpečnostně-technické kontroly pro Boston Scientific Česká republika, Medico – programátory kardiostimulátorů, LEMMA – programátory kardiostimulátorů a LaparoTech Instruments – endoskopie STORZ. Zajišťujeme provedení výchozích a opakovaných revizí elektrických zařízení nad 1000V a v prostorech s nebezpečím výbuchu. Zajišťujeme pro plánovaná zdravotnická zařízení zhotovení projektové dokumentace elektro. Zajišťujeme revize a zkoušky tlakových nádob. Provozujete zdravotnické zařízení a nevíte, jestli jsou revize elektrických zařízení potřebné? Odpověď najdete v sekci REVIZE. Doklady potřebné k prokázání bezpečného provozu zdravotnického zařízení při kontrole ze strany Státního odborného dozoru jsou uvedeny v sekci PODKLADY.

Více informací

Kontakty

KAMIL NOVÁK

  • Mobil: +420 604 235 881
  • Email: elektrorevize@seznam.cz

ALEŠ NOVÁK ELEKTRO S.R.O.

  • Mobil: +420 604 235 879
  • Email: elektrorevize@centrum.cz

Proč dělat revize

Technické povinnosti
poskytovatelů zdravotní péče

Složitější technologické postupy u poskytovatelů zdravotní péče jsou umožněny především rozvojem přístrojové techniky, nových fyzikálních principů pro diagnostiku a léčení, nových materiálů, jednoduše řečeno, rozvojem bioinženýrství. Tento rozvoj je samozřejmě nemyslitelný bez každodenní spolupráce techniků, lékařů (klinik) a laboratoří. Vysokou koncentrací přístrojů na pracovištích poskytovatele zdravotní péče pak mohou vzniknout a i vznikají kritické situace, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo i personálu. Je proto nutno alarmovat především technické kádry poskytovatele zdravotní péče, protože tyto si mohou nejlépe uvědomit potenciální riziko, případně se věnovat prevenci a profylaktice.

Více informací

Elektrorevize Novák

Naši partneři

Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák Elektrorevize Novák